Các vị trí đang tuyển dụng tại Wabooks

 

 

 

 

                            Vị trí tuyển dụng

 

                   Hạn nộp hồ sơ
             1                   Nhân viên chăm sóc khách hàng                        30/6/2019
             2                  Nhân viên Marketing                        30/6/2019
             3                  Artist (họa sĩ)                        30/6/2019

 

WABOOKS - SÁCH NHẬT BẢN