Sach-ehon-wabooks Sach-ehon-wabooks

Sứ mệnh


"Kiến tạo nền tảng cho thế hệ dẫn dắt tương lại". Không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, chúng có hoàn cảnh khác nhau, tiềm năng khác nhau nhưng tất cả đều được trao cơ hội tiếp nhận tri thức nhân loại. Mục đích tồn tại của WaBooks là xây dựng nền tảng tri thức vững chắc cho thế hệ trẻ mai sau, giúp chúng vững bước trên con đường làm chủ thể giới, dẫn dắt tương lai phát triển đột phá.

Tầm nhìn thương hiệu

Trở thành thương hiệu đầu ngành trong lĩnh vực phát hành, giải pháp và công cụ giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam.
Đạt doanh thu trên 1000 tỷ/năm và niêm yết tại sàn chứng khoán quốc gia vào năm 2030.

Giá trị cốt lõi


1. Phục vụ khách hàng là quan trọng nhất – Trong cả dịch vụ và sản phẩm.
2. Sự chính trực – Làm điều đúng đắn ngay cả khi không có ai biết.
3. Hướng tới mục tiêu lớn – Không tự thỏa mãn với những thành quả ngắn hạn.
4. Tổ chức vì con người – Nuôi dưỡng tài năng và liên tục gia tăng trải nghiệm làm
việc.

Chat Chat
Hotline Hotline
Khuyến mãi Khuyến mãi
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0838101000