Tin tức

Thùy não và các chức năng giúp phát triển giác quan và não bộ cho bé

25/03/2020

Thùy não và các chức năng giúp phát triển giác quan và não bộ cho bé

Bộ não của trẻ đã phát triển ngay từ trong giai đoạn còn là thai nhi đến khi trưởng thành. Trong đó 5 thùy não có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của trẻ trong giai đoạn từ 0-8 tuổi. Thùy trán, thùy trước trán, thùy đỉnh, thùy chẩm có chức năng ra sao và ảnh hưởng đến những giác quan của trẻ như thế nào?

Nguyễn Thu