Sach-ehon-wabooks Sach-ehon-wabooks

Tất cả tin tức

Sách Ehon Kuma bé học toán trong giai đoạn đầu đời

Sách Ehon Kuma bé học toán trong giai đoạn đầu đời

Hiện nay ở nhiều quốc gia phát triển, việc dạy trẻ nhỏ học toán tư duy được diễn ra từ rất sớm và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các chuyên gia nhận định và chỉ ra rằng, đối với trẻ nhỏ, việc học...

Sách Ehon Taku dạy trẻ về thế giới xunh quanh

Sách Ehon Taku dạy trẻ về thế giới xunh quanh

Trẻ trong giai đoạn từ 0 – 6 tuổi, mỗi ngày chúng có hàng ngàn câu hỏi về thế giới xung quanh mà rất muốn được cha mẹ giải thích thỏa đáng. Nếu những câu hỏi của trẻ về thế giới xung quanh không đư...

Chat Chat
Hotline Hotline
Khuyến mãi Khuyến mãi
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0838101000