Sach-ehon-wabooks Sach-ehon-wabooks

Tất cả tin tức

Đọc sách ehon thế nào cho đúng?

Đọc sách Ehon chính là phương pháp giáo dục sớm hàng đầu được mọi cha mẹ Nhật Bản áp dụng ngay từ khi con mới lọt lòng. Các nghiên cứu đã chỉ ra những tác động tích cực của Ehon tới sự phát triể...
Chat Chat
Hotline Hotline
Khuyến mãi Khuyến mãi
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0838101000